startsidekontakt ossmåter å forankre


Selvlysende markering gir lett lokalisering fra vannet også i mørke.


Egen ramme gir enkel montering.
Nedslått får stigen en gunstig vinkel for ilandstigning.

 

sikkerhetsutstyr > redningsleider utrigger sikkerhetsutstyr landgang utrustning tallykey oversikt utrigger fort�yningsbom flytebrygge startside helhetlig varig fleksibel sikker

TriaMarina
redningsleider utrigger

Uhell kan inntreffe selv på de tryggeste marinaer. Redningsselskapet anbefaler feks at det aldri er mer enn 15 meters avstand mellom redingsleiderne. TriaMarina tilbyr utriggere med integrert redningsleider ytterst på enden, noe som gir en rekke fordeler:

 • Redningsleidere integreres med båtplasser
 • Gunstig plassering i forhold til risiko-soner
 • Selvbetjent fra vannet
 • God synlighet, også i mørket
 • Ingen klemfare fra fortøyde båter
 • Innebygd konstruksjon hinder ikke bruk av båtplass

FUNKSJON

 • Redningsleideren ligger i egen skinne under fenderkassen og trekkes lett ut av en person i vannet.
 • Den slippes ned og stopper med en vinkel på ca. 70 grader for enkel og trygg ilandstigning.
 • Foten settes i nederste trinnet som nå har god dypde på ca 45 cm.
 • Man får godt gripefeste i fernderkasse og fortøyningsbøyler, og man stiger lett opp på utrigger ved hjelp av sklisikre trinn.

UTFØRELSE

 • Redningsleideren er i sjøvannsbestandig aluminium.
 • Stigtrinnene er i sliksikker utførelse.
 • Redningsleideren er plassert i egen skinne over vannet og blir ikke utsatt for groe.
 • Den er merket med selvlysende skilt på enden for lett identifisering fra vannet uansett lysforhold.
 • Det er enkelt å montere redningsleidere på eksisterende TriaMarina-anlegg.

PLASSERING

 • Redningsleideren ligger i en egen ramme under fenderkassen på enden av den gangbare utriggeren.
 • Fortøyde båter vil ikke stenge for betjening og bruk av leideren.
 • Leideren stikker ikke ut fra utrigger og er ikke til hinder ved innsegling i båtplassen.
 • Anbefalt avstand i henhold til Redningsselskapet er maks. 15 meter mellom redningsleidere. Dette tilsvarer vanligvis en leider på hver fjerde båtplass.

MONTERING

 • Rammen til redningsleider festes først på fenderkasse ved hjelp av to haker som tres inn i bakkant.
 • Deretter festes den til utrigger med to gjennomgående bolter.


livredderen
En redningsleider markeres med rød fenderkasse, slik at
man hurtig kan orientere seg om ilandstigningsmuligheter.


Redningsselskapet anbefaler maks. 15 meter mellom redningsleidere.